sppgo

fakty o stowarzyszeniu jak zostać członkiem SPPGO wspierają nas materiały promocyjne sppgo kontakt z sppgo
SPPGO


ostowarzyszeniu SPPGO
Fakty
Cele statutowe
Zakres działania
Założenia programowe
Zarząd
Członkowie wspierający
Jak zostać członkiem?
Deklaracja członkowska
Materiały promocyjne

Kontakt

inforamcje o odpadach
Rynek odpadów w Polsce
Odpady przemysłowe
Potencjalni odbiorcy
Świadomość ekologiczna

prawo o odpadach
Ustawy

Rynek odpadów w Polsce:

Odpady od wieków towarzyszą człowiekowi. Jednak dopiero w XX wieku stały się prawdziwym problemem. Wynika to z coraz większej ich ilości i negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W wyniku działalności człowieka wytwarzane są odpady komunalne i przemysłowe.

Dane statystyczne podają, że na składowiskach i hałdach przemysłowych w Polsce jest umieszczone ok. 2 mld ton odpadów. Są to odpady o najróżnorodniejszej strukturze i możliwości ich wykorzystania. Poczynając od odpadów kopalnianych poprzez hałdy boksytów, gipsów, osadów pogalwanicznych do odpadów żużli, zaolejonej ziemi, azbestu a kończąc na mogielnikach zawierających herbicydy i pestycydy. Uważa się, że co roku wytwarzanie jest nowe 120 mln ton odpadów. Dane te mogą być mylące ponieważ większość z tych odpadów nie będzie się nadawać ani do wykorzystania ani do unieszkodliwienia lub też znajduje się w gestii takich zakładów ja huty, kopalnie czy kombinaty azotowe i z tego powodu nie podlegają obrotowi. Faktyczny rynek odpadów, który może podlegać unieszkodliwianiu może być ostrożnie szacowany na 150 tysięcy ton rocznie. Z obserwacji rynku wynika, że w chwili obecnej ujawniony rynek odpadów wynosi ok. połowę tej wartości. Wobec powyższego obecny rynek odpadów można oszacować na 90 mln zł na rok, a docelowo na 180 mln zł na rok.line
line

W dniu 12 września 2014 r.
Członkowie Stowarzyszenia spotykają się kolejny raz. Gościć będziemy powtórnie przedstawicieli klastra odpadowego (www.klasterodpadowy.com). Ponadto firma VISUEL przedstawi kontenerową instalację do pirolizy plastików.
 
W dniu 04 kwietnia 2014 r.
w Morach pod Warszawą odbędzie się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia. Ważnym elementem spotkania będą spotkania z zaproszonymi gośćmi. Na spotkanie zaproszony został też przedstawiciel działającego klastra firm odpadowych.
 
W dniach 07-10 pazdziernika 2013 roku
odbyły się targi POLEKO 2013. Nasze stoisko sąsiadowało ze stoiskiem Firmy NYCZ. Odwiedziło je wielu członków Stowarzyszenia. Korzystali oni z możliwoœci rozmów z zaproszonymi gośćmi. Tę edycję Targów należy uznać za udaną.

 

 
 
     
20 września 2013 roku
będziemy gośćmi Firmy VIG w Myszkowie. Po obejrzeniu nowego zakładu spotkanie przeniesie się do sali konferencyjnej w Zawierciu

 


 
W dniu 19 kwietnia 2013
do grona członków wspierających Stowarzyszenie dołączyła Firma CHIMIREC POLSKA Sp. z o.o. Witamy nową Firmę w szeregach naszego Stowarzyszenia i życzymy owocnej współpracy.

 


 
W dniach 18, 19 kwietnia 2013 roku
odbyło się kolejne spotkanie Członków Stowarzyszenia w Warszawie-Morach. W ramach tego spotkania wygłoszone byłe dwie ważne prelekcje związane z wprowadzeniem przepisów nowej Ustawy o odpadach. Pierwsza prelekcja dotyczyła dostosowania naszych decyzji do zgodnych z obecnymi wymaganiami, druga natomiast ważnych zagadnień dotyczących transportu odpadów w świetle przepisów ADR.