sppgo

fakty o stowarzyszeniu jak zostać członkiem SPPGO wspierają nas materiały promocyjne sppgo kontakt z sppgo
SPPGO


ostowarzyszeniu SPPGO
Fakty
Cele statutowe
Zakres działania
Założenia programowe
Zarząd
Członkowie wspierający
Jak zostać członkiem?
Deklaracja członkowska
Materiały promocyjne

Kontakt

inforamcje o odpadach
Rynek odpadów w Polsce
Odpady przemysłowe
Potencjalni odbiorcy
Świadomość ekologiczna

prawo o odpadach
Ustawy

Odpady przemysłowe

Źródła powstawania odpadów Wytwórcy Odpadów Typy odpadów
     
zakłady obróbki powierzchniowej galwanizernie, trawialnie, malarnie, lakiernie itp
 • potrawienne
 • pogalwaniczne
 • polakiernicze
 • pomalarskie
     
przemysł  maszynowy zakłady produkujące maszyny, urządzenia, pojazdy itp.
 • chłodziwa
 • polakiernicze
 • pomalarskie
 • zaolejone czyściwo
 • materiały filtracyjne
 • tworzywa sztuczne
     
przemysł elektroniczny zakłady wytwarzające podzespoły elektroniczne
 • kąpiele trawiące
 • zgary lutownicze
 • utwardzone żywice
     
przemysł fotograficzny 
i poligraficzny
zakłady wytwarzające materiały światłoczułe jak też książki, gazety i czasopisma
 • szlamy poługowe
 • odpady celulozy
 • kąpiele trawiące
     
przetwórstwo tworzyw  sztucznych zakłady przetwarzające tworzywa sztuczne oraz prowadzące ich syntezę
 • resztki tworzyw tucznych
 • surowce do syntezy tworzyw
     
zakłady galanteryjne i tekstylne zakłady przetwarzające posiadające garbarnie i farbiarnie
 • odpady pogarbarskie
 • roztwory zawierające odpady barwników
 • odpady tłuszczowe
     
zakłady przemysłu spożywczego  
 • pochodzące z uboju zwierząt
     
odlewnie stali i metali kolorowych zakłady produkujące odlewy dla przemysłu maszynowego
 • odpadowe piaski formierskie
 • odpadowe formy odlewnicze tzw. rdzenie
     
ciepłownie zakłady produkujące energię elektryczną i cieplną
 • popioły
 • gipsy z odsiarczania spalin
     
zakłady syntezy organicznej
i nieorganicznej
najczęściej duże zakłady (kombinaty) o bardzo skomplikowanym i złożonym profilu produkcji
 • posiadają najczęściej własne służby i własne zakłady unieszkodliwiania odpadów
     
zakłady przetwórstwa ropy naftowej
i węgla
kombinaty
 • posiadają najczęściej własne służby i własne zakłady unieszkodliwiania odpadów