sppgo

fakty o stowarzyszeniu jak zostać członkiem SPPGO wspierają nas materiały promocyjne sppgo kontakt z sppgo
SPPGO


ostowarzyszeniu SPPGO
Fakty
Cele statutowe
Zakres działania
Założenia programowe
Zarząd
Członkowie wspierający
Jak zostać członkiem?
Deklaracja członkowska
Materiały promocyjne

Kontakt

inforamcje o odpadach
Rynek odpadów w Polsce
Odpady przemysłowe
Potencjalni odbiorcy
Świadomość ekologiczna

prawo o odpadach
Ustawy

Czy można sobie wyobrazić produkcje przemysłową bez odpadów? Tak można. Wyobraźnia podsuwa tu dwa warianty.

Pierwszy to produkcja przemysłowa formująca wyroby z surowców w sposób zadany z góry tak jak wyrabia się przedmioty z gliny lub plasteliny bez form i szablonów.

Pierwszy przypadek teoretycznie możliwy wymaga stosowania technologii, o których kształcie i funkcjonowaniu na razie nie mamy pojęcia i który możemy porównać z pewnymi wizjami science fictions.

Drugi to produkcja wytwarzająca przedmioty w sposób umożliwiający pełny 100% recycling wszelkich powstających w toku produkcji odpadów jak też produktów gotowych.

Drugi przypadek, technologicznie w pełni możliwy nie jest stosowany w praktyce w żadnym znanym przypadku.

Dlaczego tak się dzieje?

Wynika to z ekonomi. Firma wytwarzająca jakikolwiek przedmiot, wyrób czy urządzenie musi znajdować optymalne rozwiązanie pomiędzy kosztami wytwarzania, nakładami inwestycyjnymi, ceną produktu i możliwością jego sprzedaży. Jest to przyczyna dla której wiele przedsiębiorstw nie chroni środowiska w sposób należyty, gdyż w ten sposób oszczędzając na kosztach są oni bardziej konkurencyjni cenowo. Skomplikowana gra rynkowa, gdzie z jednej strony producenci starający się maksymalizować zysk, ścierają się ze społeczeństwem chętnie kupującym tanie produkty z jednej strony i pragnącym żyć i mieszkać w czystym i zdrowym środowisku. Jest to powód dla którego wiele uprzemysłowio-nych krajów świata przenosi uciążliwe dla środowiska dziedziny produkcji do krajów daleko położonych od swoich granic do miejsc gdzie świadomość ekologiczna jest niska a praca ludzka tania. W ostatnich latach można jednak zaobserwować, że zamożne i świadome ekolo-gicznie narody godzą się na wyższe ceny płacone przy zakupie produktów pod warunkiem iż są one wytwarzane w sposób ekologiczny i przy produkcji których stosowany jest recycling w maksymalnym możliwym do przyjęcia stopniu. Stąd tak duże zapotrzebowanie na tzw. zdro-wą żywność przy produkcji której nie stosuje się środków ochrony roślin i nawozów, jak też na produkty firm stosujących na etapie wytwarzania ISO 14000.
Tak czy inaczej odpady są i jeszcze przez wiele lat będą powstawać w naszym uprzemysłowionym świecie. Chociaż ich ilość i „jakość” będzie się zmniejszać i zmieniać.line
line

W dniu 12 września 2014 r.
Członkowie Stowarzyszenia spotykają się kolejny raz. Gościć będziemy powtórnie przedstawicieli klastra odpadowego (www.klasterodpadowy.com). Ponadto firma VISUEL przedstawi kontenerową instalację do pirolizy plastików.
 
W dniu 04 kwietnia 2014 r.
w Morach pod Warszawą odbędzie się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia. Ważnym elementem spotkania będą spotkania z zaproszonymi gośćmi. Na spotkanie zaproszony został też przedstawiciel działającego klastra firm odpadowych.
 
W dniach 07-10 pazdziernika 2013 roku
odbyły się targi POLEKO 2013. Nasze stoisko sąsiadowało ze stoiskiem Firmy NYCZ. Odwiedziło je wielu członków Stowarzyszenia. Korzystali oni z możliwoœci rozmów z zaproszonymi gośćmi. Tę edycję Targów należy uznać za udaną.

 

 
 
     
20 września 2013 roku
będziemy gośćmi Firmy VIG w Myszkowie. Po obejrzeniu nowego zakładu spotkanie przeniesie się do sali konferencyjnej w Zawierciu

 


 
W dniu 19 kwietnia 2013
do grona członków wspierających Stowarzyszenie dołączyła Firma CHIMIREC POLSKA Sp. z o.o. Witamy nową Firmę w szeregach naszego Stowarzyszenia i życzymy owocnej współpracy.

 


 
W dniach 18, 19 kwietnia 2013 roku
odbyło się kolejne spotkanie Członków Stowarzyszenia w Warszawie-Morach. W ramach tego spotkania wygłoszone byłe dwie ważne prelekcje związane z wprowadzeniem przepisów nowej Ustawy o odpadach. Pierwsza prelekcja dotyczyła dostosowania naszych decyzji do zgodnych z obecnymi wymaganiami, druga natomiast ważnych zagadnień dotyczących transportu odpadów w świetle przepisów ADR.