Założenia programowe


 • Stowarzyszenie jest aktywnym partnerem w działaniach Ministerstwa Środowiska.
 • Stowarzyszenie opiniuje projekty zmian w zakresie ustaw dotyczących ochrony środowiska.
 • Stowarzyszenie uczestniczy w konsultacjach w zakresie inwestycji związanych z gospodarką odpadami.
 • Wymienia doświadczenia i wzajemne wspiera członków stowarzyszenia.
 • Uzyskuje środki finansowe z funduszy krajowych i zagranicznych.
 • Certyfikuje firmy związane z branżą.
 • Wydaje akceptacje co do inwestycji kapitału zagranicznego w zakresie budowy spalarni i innych zakładów gospodarki odpadami.
 • Wydaje opinie w zakresie rzetelności działań innych firm z poza stowarzyszenia.
 • Wpływa na kształtowanie się cen świadczenia usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów.
 • Lokuje członków stowarzyszenia w komisjach rządowych i innych.
 • Stale zwiększa liczbę członków stowarzyszenia.