Odpady przemysłowe


Źródła powstawania odpadów Wytwórcy Odpadów Typy odpadów
zakłady obróbki powierzchniowej galwanizernie, trawialnie, malarnie, lakiernie itp
 • potrawienne
 • pogalwaniczne
 • polakiernicze
 • pomalarskie
przemysł  maszynowy zakłady produkujące maszyny, urządzenia, pojazdy itp.
 • chłodziwa
 • polakiernicze
 • pomalarskie
 • zaolejone czyściwo
 • materiały filtracyjne
 • tworzywa sztuczne
przemysł elektroniczny zakłady wytwarzające podzespoły elektroniczne
 • kąpiele trawiące
 • zgary lutownicze
 • utwardzone żywice
przemysł fotograficzny i poligraficzny zakłady wytwarzające materiały światłoczułe jak też książki, gazety i czasopisma
 • szlamy poługowe
 • odpady celulozy
 • kąpiele trawiące
przetwórstwo tworzyw  sztucznych zakłady przetwarzające tworzywa sztuczne oraz prowadzące ich syntezę
 • resztki tworzyw tucznych
 • surowce do syntezy tworzyw
zakłady galanteryjne i tekstylne zakłady przetwarzające posiadające garbarnie i farbiarnie
 • odpady pogarbarskie
 • roztwory zawierające odpady barwników
 • odpady tłuszczowe
zakłady przemysłu spożywczego
 • pochodzące z uboju zwierząt
odlewnie stali i metali kolorowych zakłady produkujące odlewy dla przemysłu maszynowego
 • odpadowe piaski formierskie
 • odpadowe formy odlewnicze tzw. rdzenie
ciepłownie zakłady produkujące energię elektryczną i cieplną
 • popioły
 • gipsy z odsiarczania spalin
zakłady syntezy organicznej i nieorganicznej najczęściej duże zakłady (kombinaty) o bardzo skomplikowanym i złożonym profilu produkcji
 • posiadają najczęściej własne służby i własne zakłady unieszkodliwiania odpadów
zakłady przetwórstwa ropy naftowej i węgla kombinaty
 • posiadają najczęściej własne służby i własne zakłady unieszkodliwiania odpadów