Stowarzyszenie


Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w kwietniu 2000 roku. Podstawowym celem działania stowarzyszenia jest wspomaganie rozwoju polskiej przedsiębiorczości w zakresie gospodarki odpadami oraz opracowywanie projektów mających na celu szeroko rozumiany rozwój polskich firm zajmujących się usuwaniem odpadów.